Information för mäklare

Uppdaterad: 2023-09-13

Medlemsansökan och pantförskrivningar skickas till:
Brf Entrékvarteret
c/o JM@home
169 82 Stockholm

För övrig information så som mäklarbild, pantförskrivning, årsredovisning m.m. kontakta: maklare.home@jm.se 

Lägenhetsförteckning
För att få ut en lägenhetsförteckning går det bra att kontakta JM.
E-mail: kundservice@jm.se
Tel: 020-731 731

Information om Brf Entrékvarteret:
Fastigheten byggdes år 2017-2018 av JM och föreningen har 135 lägenheter.
Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar och tillåter andrahandsupplåtelse endast i begränsad omfattning.  

Parkering:
Föreningen har 81 parkeringsplatser, avsedda endast för föreningens medlemmar, fördelat på 31 parkeringsplatser utomhus på Glasfibergatan och Elkabelgatan samt 50 garageplatser i fastigheten, av dessa är 6 försedda med aggregat för elbilsladdning.
Kötiden varierar över tid, väntetiden är för det mesta kortast till p-platserna utomhus. Kötid för parkeringsplats utomhus har den senaste tiden varit mellan 6 och 12 månader.

Parkeringsplats utomhus kostar 797kr/månad, Garageplats kostar 1 461 kr/månad och garageplats med box för elbilsladdning kostar 1 860 kr/mån + avgift för förbrukad el.

Nycklar & låssystem
Vid föreningens bildande lämnades tre lägenhetsnycklar och fyra säkerhetsnycklar ut.
Certego i Västberga ansvarar för föreningens låssystem, information om antalet nycklar som finns till lägenheterna hanteras av dem.

Föreningen installerade hösten 2020 ett nytt passer- och säkerhetssystem i fastigheten.
Förutom lägenhetsnycklar skall fyra passerbrickor för entréerna finnas för att komma in i föreningens port, återvinningsrum och garage. Saknade brickor skall meddelas till styrelsen så de kan avaktiveras, ev. kostnader för att ersätta dem står avlämnande lägenhetsinnehavare för.

Entréportarna öppnas endast med hjälp av passerbrickorna eller med hjälp av vår porttelefon. För att kunna släppa in besökare, varubud eller motsvarande måste men registrera sig i vårt passersystem för porttelefonerna. Det gör man genom att skicka ett e-postmeddelande med lägenhetsnumret (5 siffror) och de namn och telefonnummer som skall registreras på den.   

TV, Telefoni och Internet
Föreningen har avtal med Telia om bredbandsanslutning i varje lägenhet, s.k. TriplePlay, som debiteras separat med 220 SEK/mån. Anslutningen ingår i medlemskapet och debiteras tillsammans med månadsavgiften. 
I avtalet ingår bredbandsanslutning 100/100 Mbit/sek, internet telefoni och TV paket Telia lagom. Varje medlem kan utöver detta komplettera med egna tjänster ur Telias sortiment.   
Den Internetrouter, Telias TV box med tillhörande fjärrkontroll samt Telefonifördelare som ingår i abonnemanget tillhör lägenheten och skall överlämnas till köparen vid överlåtelse av bostadsrätten.
Ev. kostnader för att ersätta dem står lägenhetsinnehavaren för.

Övrig information:
Överlåtelseavgift betalas av köparen.
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg krävs då detta inte ingår i Entrékvarterets fastighetsförsäkring.   

Ekonomi och avgifter     

Uppdaterat: 2024-04-30.

Föreningen har i avgiftsplaneringen utgått ifrån att inflationen och därmed våra räntor skall börja gå ner under sommaren vilket verkar vara en korrekt bedömning. Baserat på hur omvärldsläget påverkar föreningens lån och övriga utgifter gör Styrelsen bedömningen att de avgiftshöjningar som beslutades under 2023 är tillräckliga för att klara föreningens ekonomi. Det finns därför inga ytterligare höjningar planerade. 

Vi omvärderar detta löpande utifrån information från riksbanken och våra långivare. Om inflationen och därmed föreningens kostnadsbild återigen utvecklas till högre nivåer kan avgifterna komma att anpassas till de nya förutsättningarna.

Styrelsen

Inför visning

Av säkerhetsskäl är föreningens entrédörrar låsta och öppnas endast med de passerbrickor som lägenhetsinnehavarna har tillgång till eller via porttelefon, entrédörrarna har också assisterad öppning (motorstyrd öppning) som inte är avsedd att ”ställas upp med fysisk spärr eller motsvarande. 

Det påverkar både säkerheten i fastigheten och hållbarheten på våra dörröppnare om dörrarna ställs upp med fysisk spärr och utan bevakning. Det är därför inte tillåtet att ställa upp entrédörrarna med fysisk spärr och lämna dem utan bevakning. För att arrangera ”öppna visningar” säkerställer ni i stället att era intressenter kommer in genom att låta en ”biträdande representant” (mäklarassistent eller motsvarande) ta emot och registrera besökarna i fastighetsentrén i stället för vid entrén till lägenheten.