Information för mäklare

Information för mäklare 
Kontakta: maklare.home@jm.se

Pantföreskrivningar ska skickas till:
Brf Entrékvarteret
c/o JM@home
169 82 Stockholm  

Föreningen har 85 parkeringsplatser som är avsedda för föreningens medlemmar:
50 garageplatser (i huset) och 35 parkeringsplatser ute på Glasfibergatan och Elkabelgatan
Kölista till parkering