Information för mäklare

Medlemsansökan och Pantförskrivningar skickas till:
Brf Entrékvarteret
c/o JM@home
169 82 Stockholm

För övrig information så som mäklarbild, pantförskrivning, årsredovisning m.m. kontakta: maklare.home@jm.se 

Lägenhetsförteckning
För att få ut en lägenhetsförteckning går det bra att kontakta JM.
E-mail: kundservice@jm.se
Tel: 020-731 731

Information om Brf Entrékvarteret:
Fastigheten byggdes år 2017-2018 av JM och föreningen har 135 lägenheter.
Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar och tillåter andrahandsupplåtelse endast i begränsad omfattning.  

Parkering:
Föreningen har 81 parkeringsplatser, avsedda endast för föreningens medlemmar, fördelat på 31 parkeringsplatser utomhus på Glasfibergatan och Elkabelgatan samt 50 garageplatser i fastigheten, av dessa är 6 försedda med aggregat för elbilsladdning.
Kötiden varierar över tid, väntetiden är för det mesta kortast till p-platserna utomhus. Kötid för parkeringsplats utomhus har den senaste tiden varit mellan 6 och 12 månader.

Parkeringsplats utomhus kostar 600 kr/månad, Garageplats kostar 1 100 kr/månad och garageplats med box för elbilsladdning kostar 1 400 kr/mån + avgift för förbrukad el.
Garage och återvinningsrum har kameror och är videoövervakade!  

Nycklar & låssystem
Vid föreningens bildande lämnades tre lägenhetsnycklar och fyra säkerhetsnycklar ut.
Certego i Västberga ansvarar för föreningens låssystem, information om antalet nycklar som finns till lägenheterna hanteras av dem.

Föreningen installerade hösten 2020 ett nytt passer- och säkerhetssystem i fastigheten.
Förutom lägenhetsnycklar skall fyra passerbrickor för entréerna finnas för att komma in i föreningens port, återvinningsrum och garage. Saknade brickor skall meddelas till styrelsen så de kan avaktiveras, ev. kostnader för att ersätta dem står avlämnande lägenhetsinnehavare för.

Entréportarna öppnas endast med hjälp av passerbrickorna eller med hjälp av vår porttelefon. För att kunna släppa in besökare, varubud eller motsvarande måste men registrera sig i vårt passersystem för porttelefonerna. Det gör man genom att skicka ett e-postmeddelande med lägenhetsnumret (5 siffror) och de namn och telefonnummer som skall registreras på den.   

TV, Telefoni och Internet
I månadsavgiften ingår Telia TriplePlay. Den Internetrouter och Telias TV box, med tillhörande fjärrkontroll,  som ingår i abonnemanget tillhör lägenheten och skall överlämnas till köparen, ev. kostnader för att ersätta dem står lägenhetsinnehavaren för.

Övrig information:
Överlåtelseavgift betalas av köparen.
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg krävs då detta inte ingår i Entrékvarterets fastighetsförsäkring.   
Inga avgiftsändringar är beslutade eller planerade (under 2022)