Information för mäklare

Kontakta för övrig information och årsredovisning: maklare.home@jm.se

Pantföreskrivningar ska skickas till:
Brf Entrékvarteret
c/o JM@home
169 82 Stockholm

Lägenhetsförteckning

För att få ut en lägenhetsförteckning går det bra att kontakta JM.
E-mail: kundservice@jm.se
Tel: 020-731 731

Information om Brf Entrékvarteret:
Fastigheten byggdes år 2017 av JM och föreningen har 135 lägenheter.
Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar och tillåter andrahandsupplåtelse endast i begränsad omfattning.  

Parkering:
Föreningen har 81 parkeringsplatser som är avsedda för föreningens medlemmar fördelat på 31 parkeringsplatser utomhus på Glasfibergatan och Elkabelgatan samt 50 garageplatser i fastigheten, av dessa är 6 försedda med aggregat för elbilsladdning.
Kötiden varierar över tid, väntetiden är för det mesta kortast till p-platserna utomhus, det kan vara upp till 1 års väntan för att få en parkeringsplats ute.

Parkeringsplats utomhus kostar 600 kr/månad, Garageplats kostar 1 100 kr/månad och garageplats med box för elbilsladdning kostar 1 400 kr/mån + avgift för förbrukad el.
Garage och återvinningsrum har kameror och är videoövervakade!  

Nycklar & låssystem
Vid föreningens bildande lämnades tre lägenhetsnycklar och fyra säkerhetsnycklar ut.
Certego i Västberga ansvarar för föreningens låssystem, information om antalet nycklar som finns till lägenheterna hanteras av dem.

Föreningen installerade hösten 2020 ett nytt passer- och säkerhetssystem i fastigheten.
Förutom lägenhetsnycklar skall fyra passerbrickor för entréerna finnas för att komma in i föreningens port, återvinningsrum och garage. Ev. kostnader för att ersätta dem står avlämnande lägenhetsinnehavare för.  

TV, Telefoni och Internet
I månadsavgiften ingår Telia TriplePlay. Den Internetrouter och Telias TV box som ingår i abonnemanget tillhör lägenheten och skall överlämnas till köparen. Ev. kostnader för att ersätta dem står avlämnande lägenhetsinnehavare för.

Övrig information:
Överlåtelseavgift betalas av köparen.
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg rekommenderas då detta inte ingår i Entrékvarterets fastighetsförsäkring.   
Inga avgiftsändringar är beslutade eller planerade (under 2021)