Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Entrékvarteret - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Entrékvarteret - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet kastas i sopsugsnedkasten nära trapphusentrén på Glasfibergatan 19.

I sopsorterings rummen på Elkabelgatan 1 och Götalandsvägen 236 sorteras tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier.
Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinnings-centraler.

För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida. 

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor,
dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.
I samband med inflyttningen kommer en container för flyttavfall finnas i området.

Brf Entrékvarteret
BrfEntrekvarteret.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se