Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till:

Brf Entrékvarteret
c/o JM@home AB
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med 2,5 procent av ett prisbasbelopp. 

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare, Brf Entrékvarteret, c/o JM@home AB, 169 82 Stockholm.